Efter et langt tilløb blev Silkeborg Kommunes nye dagtilbud Bomholthus indviet den 28. januar 2016 med besøg af Hjerneskadeforeningens ambassadør Sanne Salomonsen.

Tidligere husede ejendommen en bank, men nu er lokalerne ombygget til et værested for 70-75 autister og senhjerneskadede i Silkeborg Kommune.