Har du husket følgende i forbindelse med din indflytning?

– Tilmeldt dig som kunde hos energiselskabet på din nye adresse.
– Tilmeldt din nye adresse til PostNord.
– Skiftet folkeregisteradresse til din nye adresse (de fleste ting kan klares på borger.dk).
– Sat dit fulde navn på din postkasse.
– Udfærdiget og indsendt fejl/mangelliste til udlejer indenfor 14 dage efter indflytning
– Du har modtaget og læst husorden som bedes respekteret af hensyn til andre beboere.

Hvad gør du ved pludselig opstået skade?

I tilfælde af pludselig opstået skade som ikke kan vente til først kommende hverdag, såsom oversvømmelse, brand, strømsvigt, sprængt vandrør og lignende. Kontakt da en lokal hånværker eller udlejer.

Er det tilladt at holde husdyr?

Der kan ved særskilt Husdyrkontrakt gives tilladelse til hold af én mindre hund (ingen kat eller andet) jfr. tillæg til Lejekontrakten.

Ordensreglement

Det er godt at bo godt – men for at alle kan bo godt, må der være visse fælles retningslinjer for, hvordan man bor tæt på hinanden.

§ l
Almindeligt husholdningsaffald skal renovationscontainerne. Papir og flasker skal i de dertil indrettede containere. AI anden affald samt pap/papkasser skal lejere selv sørge for at komme af med på kommunens genbrugsplads.

§ 2
Toilet og afløb. Der må ikke smides bind, bleer, vat og lign. i toilettet. Sørg for jævnligt at rense afløb fra bad og køkken. Omkostninger til rensning/sugning af afløb, påhviler lejer.

§3
Yderdørene skal holdes lukket og disse bør derfor ikke stå åbne længere tid ad gangen. Dette gælder både hoveddøre og bagdøre. Dernæst er det ikke tilladt at sætte dørmåtter eller andet i klemme i hoveddør efter kl.22.00.

§4
Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, symaskiner, musikinstrumenter o.lig. skal ske under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt undgås i tiden kl. 23.00 – 06.00. Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt ikke benyttes i tiden kl. 20.00 – 08.00.

§5
Rengøring af tæpper i gangeareal og på trapper er lejernes fælles ansvar. Turnusordning er fastsat til en uge af gangen, hvis lejerne ikke har aftalt andet. Lejeren er erstatningspligtig for skader, der forvoldes på fællesrum og inventar i disse.

§6
Lejerne opfordres til at tegne en indbo- og ansvarsforsikring.

Har du husket følgende i forbindelse med din fraflytning?

– Tilmeldt din nye adresse til PostNord.
– Skiftet folkeregisteradresse til din nye adresse (de fleste ting kan ændres på borger.dk).
– Fjernet dit navn fra din postkasse.

Istandsættelse og rengøring ved fraflytning.

Du overtog dit lejemål nyistandsat hvorfor du skal aflevere lejemålet i samme stand.

Du skal huske at:

a) Male hele lejligheden, inkl. paneler. Malingen skal være i god kvalitet og i glans 10.

b) Hele lejligheden rengøres – hent her huskeliste.

c) Altaner rengøres for alger og andet snavs, såldes at den står helt rengjort på alle flader.

d) Trappearealet rengøres – ved skader skal disse også udbedres.