Wils A/S

Wils A/S har indgået lejekontrakt vedr. kontoradministration for selskabet på Sinding Hedevej 119. En ejendom som koncernen selv har opført i 2016.